Maura skole

Oppføring av flerbrukshall, utvidelse av eksisterende skole, samt ombygging av eksisterende skole.
Byggherre : Nannestad kommune
Ferdigstillelse : Skolestart 2013