Sørli skole

Sørli skole er en barneskole i Nittedal kommune med ca. 230 elever.
Byggherre : Nittedal kommune
Ferdigstillelse : 2014

Prosjektet omhandlet utvidelse av eksisterende skole,inkludert utomhusarbeider. Prosjektet ble gjennomført som totalentreprise.